Belgisch Wetboek van Vennootschappen
Boek VIII. De naamloze vennootschap: Titel IV. Organen
Hoofdstuk II. Algemene vergadering van aandeelhouders
Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen

Onderafdeling IV. Verloop van de algemene vergadering

Art. 539. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Art. 540.

Art. 541.

Art. 542. Winstaandeel

Art. 543.