Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. De naamloze vennootschap

Titel IV. Organen

Hoofdstuk IV. - Algemene vergadering van obligatiehouders.

Afdeling I. - Bevoegdheden. Art. 568. 

Afdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 569.
Art. 570. : De oproeping

Afdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 571. : formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten

Afdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering.
Art. 572. aanwezigheidslijst
Art. 573. lijst van de in omloop zijnde obligaties
Art. 574.
Art. 575.
Art. 576. De notulen

Afdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 577. volmacht
Art. 578.
Art. 579. Het openbaar verzoek tot verlening van volmachten
Art. 580. § 1. Overeenkomsten tussen obligatiehouders kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen.

Wettekst 2007