Wetboek van Vennootschappen
BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten

Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen : Onderafdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering

Artikel 273 anno 2006:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.