De algemene vergadering van een vennootschap

Het verloop van de algemene vergadering

Bijeenroeping - Toegang tot de algemene vergadering - Beraadslaging - Uitstel

 

Vertegenwoordiging van de aandeelhouder

Volmacht - gehuwden - onbekwamen

 

Inhoud van de notuelen van de algemene vergadering

Bureau - aanwezigheidslijst - Notarieel verslagschrift

 

In de Naamloze Vennootschap

Commissaris, Bestuurders, aandeelhoudersovereenkomsten (art 551 W. Venn.), stemming per brief (art. 550 W. Venn.)

In de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

aandeelhoudersovereenkomsten (art. 281 W. Venn.), stemming per brief (art. 280 W. Venn.)

 

In de Commanditaire Vennootschtschap op aandelen (Comm. V.A.)

Stille vennoten en beherende vennoten

 

2747.com / law / company / general assembly

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

De aandeelhouders van een vennootschap vergaderen in een algemene vergadering

1.Iedere vennootschap dient jaarlijks een algemene vergadering van aandeelhouders te houden

2.Om de statuten van nv of bvba te wijzigen moet er een algemene vergadering voor een notaris worden gehouden

3.

4.

5.Er wordt een verslag gemaakt van iedere algemene vergadering

1.

2. Op de algemene vergadering komen de aandeelhouders samen.

3. Indien alle aandeelhouders aanwezig zullen zijn op de algemene vergadering, kunnen zij op die vergadering besluiten dat zij het niet nodig achten dat er uitnodigingen werden verstuurd.

4. De algemene vergadering van een vennootschap kan de statuten wijzigen.

5.