Verslag van de algemene vergadering

Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders moet geen notariele akte worden opgesteld.

Het verslag zal door de vennootschap worden bewaard.

Ingeval van een statutenwijziging in een nv of bvba moet er een notariŽle akte worden opgemaakt

De vergadering wordt dan gehouden op het kantoor van de notaris. Hij maakt er een verslag van. Die notariele akte vangt aan met de verschijning:
Voor mij, notaris ...
IS BIJEENGEKOMEN de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "..."

ZIJN HIER TEGENWOORDIG:
1/ ..., eigenaar van ... aandelen;
2/ ..., eigenaar van ... aandelen.
Samen: ... aandelen

BUREAU:
De vergadering wordt geopend om ... uur onder voorzitterschap van ..., hiervoren genoemd sub ..
De voorzitter duidt aan als secretaris / secretaresse .....voenoemd sub ...
De vergadering benoemt tot stemopneemster ...

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de werkende notaris akte op te nemen van wat volgt:

AGENDA:
1.

BESLISSINGEN:
Vervolgens behandelt de vergadering de punten van de agenda, en na beraadslaging neemt zij de hiernavolgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing:
Tweede beslissing:
Derde beslissing:
Vierde beslissing:
Vijfde beslissing:
Zesde beslissing:
Zevende beslissing:

VERKLARINGEN:

Gezien de agenda is afgewerkt, werd de vergadering geheven om ...

WAARVAN AKTE

Buitengewone algemene vergadering

Hiervoor is een bijeenroeping vereist. Indien evenwel alle aandeelhouders verschijnen op de algemene vergadering, kan verzaakt worden aan de oproeping tot deze vergadering.

Algemene vergadering gehouden voor een notaris

Voor de naamloze vennootschap en de bvba is een notariŽle akte vereist voor de vergaderingen waarbij de statuten worden gewijzigd.

Voor ons, meester Notaris, notaris verblijvende te Antwerpen, werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "XYZ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 50.

Zijn aanwezig:

1. de heer A, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 500, eigenaar van 50 aandelen.

2. de heer B, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 500, eigenaar van 50 aandelen.

3. de heer C, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 500, eigenaar van 50 aandelen.

Samen: 150 aandelen

Voorzitterschap

Belgie

Belgie