Notarieel vennootschapsrecht

Waarom een holdingvennootschap?

Bundeling van aandeelhouderschap en controle
Operationeel: de bundeling van controle over een groep van vennootschappen. Centrale strategische beslissingen die worden uitgevoerd binnen de dochtervennootschappen.

Successieplanning
Het vennootschapsvermogen afschermen van successierechten door:
- het vermogen overdragen aan de volgende generatie

Fiscale planning inzake inkomstenstromen en meerwaarden
- Belastingheffing op dividendinkomen (holding)
- Vermindering van het werkelijk gestort kapitaal (na inbreng van aandelen in een holding)
- Toekomstige verkoop (van holding) aan derden: minder hoge meerwaarde (door waardeverhoging van de aandelen ingevolge inbreng in holdingvennootschap)

income tax