Identificatie van een vennootschap

Zoals iedere natuurlijke persoon heeft ook een rechtspersoon en naam en een adres (1.)

"De Kruispuntbank van Ondernemingen is belast met het opnemen, het bewaren, het beheren en het ter beschikking stellen van de gegevens die betrekking hebben op de identificatie van de ondernemingen" (bron: artikel 3 Wet 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, B.S. 05/02/2003, blz. 4778 ) (2.)

Aanvraagformulier II tot wijziging van de inschrijving. Van dit formulier legt men 1 exemplaar neer (3.)

(4.)

(5.)

In de kruispuntbank van ondernemingen verzamelt de overheid zelf alle gegevens over ondernemingen (1.)

2.Op alle stukken uitgaande van de onderneming moet het ondernemingsnummer vermeld worden

3.Het ondernemingsnummer werd ingevoegd op 1 juli 2003

4.Het wetboek van vennootschappen vereist nog steeds dat statutenwijzigingen, benoemingen, zetelverplaatsingen, ... gepubliceerd worden