Miskenning van de wettelijke specialiteit

De wettelijke specialiteit bepaalt de rechtsbekwaamheid van een rechtspersoon.

Voorbeelden: De VZW-wet laat niet toe om met een VZW winst te willen maken in het belang van de leden. Omgekeerd kunnen de vennootschappen uit het wetboek van vennootschappen in principe alleen optreden met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen (artikel 1 W. Venn.) Het gaat hier telkens om de wettelijke specialiteit van rechtspersonen. Men zou kunnen spreken over het wettelijk doel van een vennootschap.

Miskenning van de wettelijke specialiteit van een rechtspersoon raakt de openbare orde. Die openbare orde organiseert immers op absolute wijze de rechtspersoonlijkheid bij wet.

Ieder belanghebbende (zowel de vennootschap zelf als de persoon die een contract sluit met de vennootschap) kan verzoeken aan de rechtbank dat handelingen die gesteld werden met miskenning van de wettelijke specialiteit worden nietig verklaard. Deze nietigheid raakt immers de openbare orde. Voorbeelden: Examenvragen notariaat 2005 inzake vertegenwoordiging van vennootschappen.
Vennootschapsrecht 2007: topics - dialogen - clausules