Belgische Wetboek van vennootschappen - Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen:
Titel I. - Inleidende bepalingen en definities: Hoofdstuk II. - Definities:

Afdeling IV. - Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak

Artikel 678 anno 2007:

Inbreng van een algemeenheid is de rechtshandeling waarbij een vennootschap haar gehele vermogen, zowel de activa als de passiva, zonder ontbinding overdraagt aan één of meer bestaande of nieuwe vennootschappen tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat in aandelen van de verkrijgende vennootschap of vennootschappen.

Rechtsleer


Notarieel Topic 2007 : Inbreng van een algemeenheid