Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid

Vennootschap
Het vormen van een vennootschap veronderstelt volgens artikel 1 Wetboek van Vennootschappen een overeenkomst om iets in gemeenschap te brengen

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap hebben geen rechtspersoonlijkheid

Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
De vakbonden

Over de definitie van een rechtspersoon en rechtspersoonlijkheid bestaat veel dialoog.


Vennootschapsrecht 2007: topics - dialogen - clausules