Inbreng van een algemeenheid

Een inbreng van een algemeenheid:
- wordt altijd voor 100 procent in aandelen vergoed
- het is de vennootschap die de inbreng doet die de aandelen verkrijgt
- de vennootschap die de inbreng doet blijft gewoon verder bestaan

Hierdoor verschilt de inbreng van een algemeenheid in grote mate van de fusie of splitsing van een vennootschap. Ook een partiele splitsing is anders. Alleen de inbreng van een bedrijfstak komt bijna overeen met de inbreng van een algemeenheid.

Een definitie van de inbreng van een algemeenheid is te vinden in artikel 678 W. Venn. De procedure is te vinden in Titel III. - Inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak Art. 759-769.

Door de inbreng van aan algemeenheid wordt de vennootschap die de inbreng doet in feite een holdingvennootschap.
Vennootschapsrecht 2007: topics - dialogen - clausules