EEX-Verordening

Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Hoofdstuk I Toepassingsgebied - Hoofdstuk II Bevoegdheid

Afdeling 6 Exclusieve bevoegdheid

Artikel 22 Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:

2. voor de geldigheid, de nietigheid of de ontbinding van vennootschappen of rechtspersonen met plaats van vestiging in een lidstaat, dan wel van de besluiten van hun organen: de gerechten van die lidstaat. Om deze plaats van vestiging vast te stellen, past het gerecht de regels van het voor hem geldende internationaal privaatrecht toe;

 

2747.com / law / internationaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

EEX-Verdrag

De tekst van artikel 22.2 van deze Europese Verordening, komt overeen met die van artikel 16.2 van het EEX-Verdrag van 1968, behalve dat volgende zin eraan werd toegevoegd:

Om deze plaats van vestiging vast te stellen, past het gerecht de regels van het voor hem geldende internationaal privaatrecht toe.

De landen die in 1968 het EEX-Verdrag hebben gesloten (Belgie, Duitsland, Frankrijk, Italie, Luxemburg en Nederland) stelden de zetel van een vennootschap vast op dezelfde wijze: de werkelijke zetel. Common law landen kiezen echter eerder als zetel van een rechtspersoon de statutaire zetel.

Belgische wetboek internationaal privaatrecht

Hoofdstuk X. - Rechtspersonen

Internationale bevoegdheid inzake rechtspersonen

Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen

 

2747.com / law / internationaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht