Wetboek internationaal privaatrecht

Hoofdstuk X. - Rechtspersonen

Internationale bevoegdheid inzake rechtspersonen

Art. 109 In afwijking van de algemene bepalingen van deze wet, zijn de Belgische rechters slechts bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende de geldigheid, de werking, de ontbinding of de vereffening van een rechtspersoon, indien de voornaamste vestiging of de statutaire zetel van die rechtspersoon zich in BelgiŽ bevindt bij de instelling van de vordering.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Europees Bevoegdheids- en Executieverdrag (EEX)

Exclusieve bevoegdheid

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht