Vlaamse Decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen

I. Toepassingssfeer

Art. 1 en art. 2


II. Sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer

Art. 3 en art. 4

III. Bescheiden en documenten

Art. 5


IV. Toezicht

Art. 6

V. Sancties

Art. 10