Wetboek internationaal privaatrecht

Hoofdstuk X. - Rechtspersonen

Recht toepasselijk op rechtspersonen

Art. 110 Rechtspersonen worden beheerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied zich vanaf de oprichting hun voornaamste vestiging bevindt.

Indien het buitenlands recht verwijst naar het recht van de Staat volgens hetwelk de rechtspersoon is opgericht, is dit laatste recht toepasselijk.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Wetboek van vennootschappen

Internationaal privaatrechtelijke bepalingen

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht