Vennootschapsrecht in Belgie

2004 - 2009

Rechtspersoonlijkheid

De algemene vergadering

Het bestuur van vennootschappen

De statuten - De statutenwijziging

Kapitaal

Oprichting, omzetting, ontbinding en vereffening

Wetboek van vennootschappen

 

rechtsleer - rechtspraak - nieuws

2002- ...

 

2747.com / law / company / law

contact

Notarieel vennootschapsrecht

Het bestuur van vennootschappen

Beginselen van vennootschapsbelasting

Familiaal vermogensrecht

De cooperatieve vennootschap

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Ruimtelijke Ordening