Vennootschapsrecht

2006  - 2007
Advocaat
- advies aan en begeleiding van vennootschappen in oprichting
- advies en begeleiding m.b.t. de werking van een vennootschap
- overnames, fusies en splitsingen
- aandeelhoudersovereenkomsten
- aansprakelijkheid van bestuurders, oprichters en commissarissen
- geschillen tussen aandeelhouders / bestuurders
- due diligence / legal audit

Notaris
- oprichtingsakte
- statutenwijzigingen

Bedrijfsrevisor
- verslagen