Een advocatenvennootschap staat onder het toeziende oog van de balie om de onafhankelijkheid van de advocaat ten aanzien van kapitaalverschaffers te bewaken.

Wie een vrij beroep uitoefent, moet dit onafhankelijk doen

Een advokaat die een advocatenvennootschap opricht heeft speciale statuten nodig. De statuten van zijn vennootschap vallen onder het toeziende oog van de balie waaraan hij verbonden is. Deze beroepsorganisatie waakt over deze statuten opdat het een beroep van advocaat een vrij beroep zou blijven.

Er moet vermeden worden dat in een advocatenvennootschap een kapitaalverschaffer (de facto) alle touwtjes in handen heeft.

Een advocaat kan een eenmans bvba oprichten. Meestal wordt in de statuten van een eenmans bvba ineens de mogelijkheid om er een meerhoofdige vennnootschap van te maken voorzien gewoon door de overdracht van aandelen.

Op de verhouding tussen de verschillende vennoten in een advocatenvennootschap moet worden toegezien door de balie.

In de meeste gevallen zal de notaris die voor de oprichting van een advocatenvennootschap instaat, een model opvragen bij de balie, of toch minstens zijn eigen ontwerp ter nazicht aan de balie voorleggen. Dit om te vermijden dat deze balie achteraf zou eisen dat er een nieuwe akte wordt gemaakt om de statuten aan te passen.

Ook andere vrije beroepen zoals geneesheren vallen onder het toeziende oog van een beroepsorganisatie wanneer ze hun leden het vrije beroep wensen uit te oefenen onder vennootschapsvorm.