Wetboek van Vennootschappen

Boek I. - Inleidende bepalingen

Titel I. - Vennootschap en rechtspersoonlijkheid : Art. 1 - Art. 2 - Art. 3

Artikel 2 anno 2007:

§ 1. De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap hebben geen rechtspersoonlijkheid.
 
§ 2. Dit wetboek erkent als handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid :

Business law