Wetboek van Vennootschappen

Boek I. - Inleidende bepalingen

Titel I. - Vennootschap en rechtspersoonlijkheid : Art. 1 - Art. 2 - Art. 3
Art. 2. § 2. Dit wetboek erkent als handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid :

  - de vennootschap onder firma, afgekort V.O.F.;

  - de gewone commanditaire vennootschap, afgekort Comm.V;

  - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort BVBA;

  - de coöperatieve vennootschap, die zowel met beperkte aansprakelijkheid, afgekort CVBA, als met onbeperkte aansprakelijkheid, afgekort CVOA, kan zijn;

  - de naamloze vennootschap, afgekort NV;

  - de commanditaire vennootschap op aandelen, afgekort Comm. VA;

  - het economisch samenwerkingsverband, afgekort ESV.

  (- de Europese vennootschap, afgekort SE.) <KB 2004-09-01/30, art. 1, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>