Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid

Gemeenschappelijke bepalingen

Ontstaan - verbintenissen - naam - nietigheid - internationaal privaatrecht