Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid

Gemeenschappelijke bepalingen

Ontstaan - verbintenissen - naam - nietigheid - internationaal privaatrecht

De nietigheid kan alleen gevorderd worden op limitatief voorziene rechtsgronden
BVBA: artikel 227 W. Venn. - NV, CVA: artikel 454 W.Venn.

Analoge regeling voor besluiten genomen door de algemene vergadering van een vennootschap
De rechtbank van Koophandel spreekt de nietigheid uit (artikel 178 W.Venn.)
Rechtsgronden: artikel 64 W.Venn.