Rechtspersoonlijkheid

Wettelijke beperking

Het is niet mogelijk contractueel rechtspersoonlijkheid te creeren. Alle vormen van rechtspersoonlijkheid moeten door de wetgever worden voorzien.

Belgische Wetboek van vennootschappen

De meestgebruikte vennootschapsvormen zijn NV en BVBA. Dit omwille van de beperking van de aansprakelijkheid.

In de maatschap, de gewone commanditaire vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen, kan er steeds iemand aangesproken worden voor de verbintenissen van de vennootschap.

Wat een cooperatieve vennootschap betreft bestaat deze zowel in de vorm met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOHA) als in de vorm van een cooperative vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA).

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht