Rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen

Rechtspersonen
Over de definitie van een rechtspersoon bestaat veel dialoog. Elementen zijn:
- Afzonderlijk vermogen
- Eigen aansprakelijkheid (met eventueel hoofdelijke aansprakelijkheid van vennoten)
- Keuze van een bepaalde rechtsvorm, met als gevolg sanctie op miskenning van de wettelijke specialiteit

Rechtspersoonlijkheid
Wetboek van vennootschappen:
- Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid - Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
VZW-Wet:
- Een VZW heeft rechtspersoonlijkheid - Vakbonden zijn verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
Vennootschapsrecht 2007: topics - dialogen - clausules