Aansprakelijkheid in het Belgische vennootschapsrecht

Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid

Alleen in NV, BVBA en CVBA is het mogelijk om iedereen te laten genieten van een beperking van een beperking van het economische risico dat men neemt door te ondernemen, tot het vermogen van de vennootschap. Bij andere vennootschapsvormen zal er steeds iemand zijn die hoofdelijk aansprakelijk is met de vennootschap.

CVA: Commanditaire vennootschap op aandelen

Hier moet steeds in de statuten een vennoot (geen derde) aangeduid worden die hoofdelijk aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap.

 

Aansprakelijkheid en rechtspersoonlijkheid

Het is niet omdat een vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, dat er geen sprake kan zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Wel moet een vennootschap rechtspersoonlijkheid hebben als niemand wenst aansprakelijk te worden gesteld.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht