BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging
Statuut van de zaakvoerders - Bevoegdheid en werkwijze - Aansprakelijkheid

Afdeling III. - Aansprakelijkheid

Artikel 264 anno 2006:

Onverminderd artikel 263, zijn de zaakvoerders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van artikel 259, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.