De vennootschap en aansprakelijkheid in Belgie

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders of de vennoten

Nv, bvba en cvba zijn vennootschapsvormen die aan hun aandeelhouders een beperking van hun aansprakelijkheid opleveren. Zonder deze beperking van de aansprakelijkheid zouden vermogende mensen hun vermogen niet graag blootstellen aan het risico dat ondernemen nu eenmaal met zich meebrengt. Oplichters daarentegen vinden aansprakelijkheid soms gewoon een bijkomend probleem. Of men het nu rechtvaardig vindt of niet, er bestaan vennootschapsvormen die een beperking van de aansprakelijkheid van de aandeelhouders meebrengen.

In nv, bvba en cvba worden de aandeelhouders beschermd tegen aanspraken tegen de vennootschap

In een vof zijn de vennoten onbeperkt aansprakelijk voor aanspraken tegen de vennootschap

De aansprakelijkheid van de zaakvoerders of bestuurders van een vennootschap

Tot half 2002 (Wet Corporate governance) stond in het wetboek dat een bvba slechts door natuurlijke personen werd bestuurd. Voor de andere vennootschapsvormen zoals nv bestond er dan ook de gewoonte om een vennootschap als bestuurder te benoemen. Wat niet verboden is, is toegelaten. Met de Wet Corporate Governance (2002) heeft de wetgever een systeem ingevoerd van de vaste vertegenwoordiger. De bedoeling is om natuurlijke personen aansprakelijk te kunnen stellen wanneer een vennootschap fout werd bestuurd. Er zijn echter leemtes in de regeling van de vaste vertegenwoordiger. Er is immers geen eensgezindheid. Ondernemen brengt risico's met zich mee. Ondernemers wensen hun vermogen te beschermen. Oplichters of waaghalzen kunnen echter gebruik maken van deze bescherming om hun aansprakelijkheid te ontlopen. Aangezien de wet in 2005 nergens bepaalt dat de vaste vertegenwoordiger een natuurlijke persoon moet zijn, drukt de wet niet juist uit wat haar bedoeling is. De oplossing van de banken om bij ondernemingen met meer krediet dat kapitaal natuurlijke personen zich borg te laten stellen voor de verbintenissen van de onderneming is nog niet zo dom, maar banken hebben een veel beter zicht op wat zich afspreelt binnen een onderneming dan een controle van de ondernemingen dankzij wettelijke regelingen. Het is de taak van het parket en de rechters om de oplichters eruit te halen en te bestraffen. 

Het bestuur van een vennoostchap is aansprakelijk voor een correct bestuur van een vennootschap. Bestuurders kunnen krachtens artikel 530 van het wetboek van vennootschappen in 2005 worden aansprakelijk gesteld voor een kennelijk grove fout.

Indien een vennootschap het bestuur van een andere vernnootschap waarneemt, dient de vennootschap die bestuurt een vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De vaste vertegenwoordiger is persoonlijk aansprakelijk voor het bestuur dat hij verricht... meer info

Oprichters van een vennootschap zijn aansprakelijk voor de correcte oprichting van de vennootschap

Over het vennootschapsrecht in Belgie:

kapitaal

notaris

aandeel