Wetboek van Vennootschappen

Boek IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek

Titel IX. - Ontbinding en vereffening.

Hoofdstuk I. - Voorstel tot ontbinding.

Hoofdstuk II. - De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen (ingevoerd in 1995)

Hoofdstuk III. - De vereffening

Artikel 183 Belgische wetboek van vennootschappen

Art. 184

.........................

Hoofdstuk IV. - Strafbepaling.

Medio 2006 werd het Wetboek van Vennootschappen gewijzigd

Op de nieuwe vereffeningen zijn deze bepalingen van toepassing.

Ook voor de lopende veneffeningen zullen de vereffenaars de nodige schikkingen moeten nemen.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren (B.S., 26 juni 2006)