Vennootschapsrechtelijke aspecten van de vereffeningsprocedure

Notarieel vennootschapsrecht