Het vereffeningsdossier

Art. 195bis Belgische Wetboek van Vennootschappen

Voor elke vereffening wordt ter griffie een dossier bijgehouden dat de volgende stukken bevat:

1° het in artikel 67, § 2, bedoelde dossier;

2° het afschrift van de in artikel 181, § 1, bedoelde verslagen;

3° een afschrift van de in artikel 189bis bedoelde vereffeningsstaten;

4° de uittreksels van de in de artikelen 74, 2°, en 195, bedoelde bekendmakingen;

5° in voorkomend geval, de lijst van homologaties en bevestigingen.

Elke belanghebbende kan kosteloos inzage nemen van het dossier en er tegen betaling van de griffiekosten een afschrift van verkrijgen.

(art. 195bis W. venn zoals ingevoegd bij art. 5 W. 2 juni 2006 (B.S., 26 juni 2006).)

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht