Het vennootschapsdossier inzake de vereffening

In 2006 werd de verplichting ingevoerd om een spaciaal verfenneningsdossier van een vennootschap te bewaren op de griffie van de rechtbank van koophandel.

 

2747.com / law / /

contact

Publiek recht Burgerlijk recht