Verslag van de toestand van de vereffening

Anno 2006 werd voorzien dat de vereffenaar voortaan een omstandige staat van de toestand van de vereffening moet overzenden aan de griffie van de rechtbank van koophandel.

 

2747.com / law / /

contact

Publiek recht Burgerlijk recht