Wetboek van Vennootschappen

Boek II. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen

Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar

Leeuwenbeding

Art. 32 W. Venn. anno 2006:

De overeenkomst die aan een van de vennoten de gehele winst toekent, is nietig.

Hetzelfde geldt voor het beding waarbij de gelden of goederen, door een of meer van de vennoten in de vennootschap ingebracht, worden vrijgesteld van elke bijdrage in het verlies.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Leeuwenbeding

De opname van een leeuwenbeding in de statuten van een NV zal leiden tot de nietigheid van het beding, en niet tot nietigheid van de vennootschap (art. 455 W. Venn.)

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht