law : companymanagement

Wetboek Van Vennootschappen

De Naamloze VennootschapTitel IV. Organen (art. 517 - 580)

Hoofdstuk I. Bestuur en dagelijks bestuur (art. 517 - 530)

Afdeling I. Raad van bestuur (art. 517 - 524)

Afdeling Ibis. Het Directiecomité (art. 524bis - 524ter)

Afdeling II. Dagelijks bestuur (art. 525)

Afdeling III. Overschrijding van het doel

Afdeling IV. Aansprakelijkheid

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht