law : company : management

Bestuur van vennootschappen

 

De aandeelhouders, leden of vennoten moeten onderscheiden worden van bestuurders, zaakvoerders of werkende vennoten, die de vennootschap besturen, maar kunnen worden afgezet door de eigenaars van de vennootschap, zeker ingeval hun bestuur niet deugt.

 

(NV) De naamloze vennootschap

De raad van bestuur, het dagelijks bestuur, vaste vertegenwoordiger, het directiecomite, algemene vergadering, commissaris, voorlopig bewindvoerder, curator, de rechter-commissaris

 

(BVBA) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zaakvoerder, College van zaakvoerders, algemene vergadering, vaste vertegenwoordiger, curator, de rechter-commissaris

 

(CVBA) De Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Vrije regeling in de stauten (geen organen): raad van bestuur, zaakvoerder, dagelijks bestuur, enz. Modellen van regeling anno 2004.

Art. 378 W. venn anno 2006: Bij stilzwijgen van de statuten, wordt de coöperatieve vennootschap bestuurd door één bestuurder, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering.

 

(Comm. V) De Commanditaire Vennootschap

Werkende vennoten (die hoofdelijk aansprakelijk zijn)

 

(Comm. VA) De Commanditaire vennootschap op aandelen

Statutaire zaakvoerder(s) die hoofdelijke aansprakelijk zijn (Prokura)

 

(V.O.F.) De Vennootschap Onder Firma

Vermoeden van wederzijdse volmacht tussen de vennoten

 

Vennootschapsrecht

Notarieel vennootschapsrecht

Handelsrecht

Familiaal vermogensrecht

Boekhoudrecht

Fiscaal recht

 

Wettelijke hoedanigheidsvoorwaarden voor een bestuurder

Beroepsverbod, onverenigbaarheden en bekwaamheidsvereisten

De benoeming van een bestuurder/zaakvoerder

Openbaarmakingsverplichtingen

Beeindiging van het bestuursmandaat

Interne werking van de raad van bestuur

Organieke vertegenwoordiging

Handelingen binnen en buiten de vertegenwoordigingsmacht

Het bestuur van een vennootschap in België

In grote lijnen: een bvba wordt bestuurd door haar zaakvoerders .

In grote lijnen: een nv wordt bestuurd door haar Raad van Bestuur, bestaande uit minstens 3 leden, uitzonderlijk 2 leden .

.

This page in English: The management of a company