law : company : management

Het bestuur van een bvba in Belgie

Een bvba wordt bestuurd door haar zaakvoerder.

Het is mogelijk meerder zaakvoerders te benoemen.

In de statuten zal men dan vermelden bijvoorbeeld Artikel zeventien : "de vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders."
Artikel achttien : Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Indien men niet wenst dat een individuele zaakvoerder de vennootschap kan verbinden kan men de bvba laten besturen door een college van zaakvoerders.

In de statuten zal men dan vermelden bijvoorbeeld Artikel zeventien : "de vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, bestaande uit ten minsten 2 zaakvoerders."
Artikel achttien : de zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders gezamenlijk worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

In dat geval zal iedereen die in de vennootschap benoemd wordt tot zaakvoerder, steeds moeten zitten in het college van zaakvoerders om de vennootschap geldig te verbinden.

Het bestuur van een vennootschap in Belgie