law : company : management

Een naamloze vennootschap heeft steeds een raad van bestuur.

Dit orgaan van de naamloze vennootschap bestuurt de naamloze vennootschap. Een individuele bestuurder kan nooit alleen het volledige bestuur van een naamloze vennootschap uitoefenen.

 

Omdat een raad van bestuur een log orgaan is om snel beslissingen te nemen, kan het dagelijks bestuur van een naamloze vennootschap wel in handen worden gegeven van een enkele individuele afgevaardigde bestuurder alleen. Zodat deze natuurlijke persoon helemaal alleen kan beslissen voor de naamloze vennootschap. Maar dit kan enkel en alleen het dagelijks bestuur van de naamloze vennootschap betreffen.