Wetboek van Vennootschappen : Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Titel IV. - Organen. Hoofdstuk I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging.

Afdeling I. - Statuut van de zaakvoerders


Art. 255. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt bestuurd door een of meer personen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten.

Rechtsleer

2003 : Bestuur van de BVBA door een rechtspersoon