De zaakvoerder

Zie ook: Raad van Bestuur

 

 

De zaakvoerder in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijheid (BVBA)

Beroepsverbod

Benoeming van de zaakvoerder: in de oprichtigsakte of in de statuten

 

 

2747.com / law / company / manager

contact

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

Fiscaal recht

Overeenkomstenrecht

 

Het is mogelijk te bepalen dat de zaakvoerder van een bvba de zaak helemaal alleen kan besturen

1. Een bvba wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders

2. De statuten van een bvba kunnen bepalen dat twee of meer zaakvoerders de vennootschap samen moeten besturen.

3. Het is mogelijk in de statuten van een bvba een zaakvoerder te benoemen. Hij zal slechts kunnen afgezet worden mits een statutenwijziging.

4. De zaakvoerder wordt normaal gezien benoemd voor onbeperkte tijd

5. De zaakvoerder kan zowel intern alleen de bevoegdheid hebben om te beslissen als extern de bevoegdheid om de bvba te vertegenwoordigen

6. De zaakvoerder kan een volmacht geven om een welbepaalde handeling te laten stellen

7. Een zaakvoerder hoeft geen vennoot te zijn