De zaakvoerder

1. Een bvba wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders

2. De statuten van een bvba kunnen bepalen dat twee of meer zaakvoerders de vennootschap samen moeten besturen.

 

3. De zaakvoerder kan benoemd worden voor onbeperkte tijd. Hij kan zelfs in de statuten benoemd worden waardoor het moeilijker wordt om hem2 af te zetten.