De zaakvoerder

De zaakvoerder kan een volmacht geven.

 

Volgende pagina >>

rechtinbelgie@2747.com

 

Ondergetekende:

De heer/ Mevrouw

handelende als zaakvoerder van de bvba  met zetel te

benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering op

gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van  onder nummer

geeft hierbij volmacht aan:

1.

2.

dewelke gezamenlijk dienen te handelen om het onroerend goed gelegen te Brussel, (straat, nr.) aan te kopen onder de voorwaarden die de lasthebbers goed vinden.

Gegeven te   , op

Volgende pagina >>

rechtinbelgie@2747.com