Een bvba kan bestuurd worden door zaakvoerders die individueel kunnen beslissen en helemaal alleen de vennootschap kunnen vertegenwoordigen

Deze regeling is niet verplicht. Het is ook mogelijk te bepalen dat de bvba slechts door 2 of meerder - zelfs alleen door alle zaakvoerders samen - kan vertegenwoordigd worden.

In een vennootschap wordt het onderscheid gemaakt tussen bestuur van de vennootschap en eigendomsrecht. De aandeelhouders zijn de eigenaars en zijn vergaderen normaal 1 keer per jaar om de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te controlleren.

Daarnaast is er het bestuur van de vennootschap. De algemene vergadering van aandeelhouders kan eender wie als zaakvoerder van de vennootschap benoemen. Deze persoon moet zijn benoeming aanvaarden.

In een bvba kunnen oneinding veel zaakvoerders benoemd worden.

Tegenover derden heeft iedere zaakvoerder een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hij kan dus alles doen, behalve heel belangrijke bevoegdheden zoals benoeming of ontslag van zaakvoerders, waarvoor volgens de wet alleen de aandeelhouders kunnen beslissen.

Intern kunnen wel afspraken worden gemaakt over beperkingen van de bevoegdheden. Maar als die regels overtreden worden, dan kan men er niets aan veranderen in de zin van aan andere personen opwerpen dat de handeling die zij met de bvba gesteld hebben niet geldig zou zijn. Een derde die ziet dat een zaakvoerder geldig kan tekenen voor de vennootschap, heeft steeds een geldig contract met de vennootschap.

Tegenover derden heeft iedere zaakvoerder steeds een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hij kan dus alles doen, uitgezonderd in de wet bepaalde belangrijke bevoegdheden uitoefenen zoals benoeming of ontslag van zaakvoerders, waarover volgens de wet verplicht alleen de aandeelhouders kunnen beslissen.

Intern kunnen wel afspraken worden gemaakt over beperkingen van de bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld een beperking opleggen wat het bedrag van de handelingen betreft. Maar als die regels overtreden worden, dan kan men er niets aan veranderen in de zin van aan andere personen opwerpen dat de handeling die zij met de bvba gesteld hebben niet geldig zou zijn.

Een derde die ziet dat een zaakvoerder geldig kan tekenen voor de vennootschap, heeft steeds een geldig contract met de vennootschap. De zaakvoerder is in zijn ogen immers steeds bevoegd voor alles, want de zaakvoerder heeft steeds een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid. De wet laat niet toe dat anders te regelen, om te vermijden dat wie met een vennootschap een contract wilt afsluiten zou moeten gaan onderzoeken voor welke handelingen de zaakvoerder(s) wel en voor welke contracten de zaakvoerder niet bevoegd is.

Belgie