Boek VI. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  - Titel II. Oprichting - Hoofdstuk IV. Oprichtingsformaliteiten
Art. 226 Wetboek van Vennootschappen  

   In de volmachten moeten de door artikel 69, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9° en 11°, voorgeschreven vermeldingen worden opgenomen.