In een vennootschap kan men werken met bijzondere volmachten

1. De algemene vergadering kan een volmacht geven

2. De oprichters kunnen volmacht geven aan een boekhouder

3. Een algemene volmacht geven is verboden in een vennootschap