Een algemene volmacht is verboden

Het is verboden aan de algemene vergadering van een vennootschap op iemand of een groep van mensen te gelasten met een algemene volmacht aangaande de zaken die de vennootschap aanbelangen.

Bij is het toegelaten te werken met bijzondere volmachten waarin een specifieke opdracht moet worden volbracht.