De leden van een vzw

De leden van een vzw zijn geen aandeelhouder van een nv.

De leden van een vzw hebben ieder een gelijk stemrecht.

Normaal is er ook geen aandeel in het kapitaal van de vzw.

Uitsluiting van leden is mogelijk.

De leden van een vzw komen samen in een algemene vergadering.

Vzw 2007: topics - dialogen - clausules