Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Titel II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

Hoofdstuk I. - Gemeenschappelijke bepalingen
Afdeling I. - Fusie of splitsing van vennootschappen in vereffening of van failliet verklaardevennootschappen. Art. 681
Afdeling II. - Rechtsgevolgen van fusie en splitsing. Art. 682
Afdeling III. - Tegenwerpelijkheid van de fusie of splitsing. Art. 683
Afdeling IV. - Zekerheidstelling. Art. 684
Afdeling V. - Aansprakelijkheid. Art. 685-687
Afdeling VI. - Nietigheid van de fusie of splitsing. Art. 688-692

Hoofdstuk II. - Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen.
Afdeling I. - Procedure bij fusie door overneming. Art. 693-704
Afdeling II. - Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap. Art. 705-718
Afdeling III. - Procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen. Art. 719-727

Hoofdstuk III. - Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen.
Afdeling I. - Procedure bij splitsing door overneming. Art. 728-741
Afdeling II. - Procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen. Art. 742-757
Afdeling III. - Procedure bij gemengde splitsing. Art. 758