Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Titel II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

Hoofdstuk II. - Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen

Afdeling I. - Procedure bij fusie door overneming
Art. 693-704

Afdeling II. - Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap
Art. 705-718

Afdeling III. - Procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen
Art. 719-727