Wetboek van vennootschappen

BOEK IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek

Titel IV. De naam van een vennootschap

Artikel 65 Wetboek van vennootschappen anno 2006:

Elke vennootschap moet een naam voeren, die verschillend is van die van een andere vennootschap.

Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.

Niettegenstaande elk daarmee strijdig beding, zijn de oprichters of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in het tweede lid.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Wijziging van de regeling in 1999

In 1999 werd de wetgeving inzake de naam van een vennootschap aanzienlijk gewijzigd.

Tegen de voordien bestaande wetgeving waren gewoontes contra legem ontstaan.