De naam van een vennootschap

De naam in de stauten van een vennootschap

1.Iedere vennootschap moet een verschillende naam hebben volgens artikel 65 W.Venn..

2.De naam wordt vermeld in de statuten

De naam van de vennootschap moet op alle stukken die uitgaan van de vennootschap worden vermeld.

Rechtsleer (2001).

 

Handeslnaam - Merk

 

2747.com / law / company / name

contact

Publiek recht Burgerlijk recht